Římskokatolický kostel svatého Vavřince v Klení je nevelkou raně gotickou, barokně přestavěnou sakrální stavbou. Od roku 1958 je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky.

Od šedesátých let nebyl kostel využíván a chátral. V roce 2013 se náš spolek dohodl s benešovskou farností na desetileté výpůjčce. Kostel chceme do té doby opravit.

historie kostela jak pokračuje rekonstrukce fotogalerie

 Co se děje

Aktuality

14. června

Benefiční koncert

2. června

Hudební odpoledne

7. dubna

Velikonoční mše

další aktuality proběhlé akce

Nejnovější fotogalerie

Novoroční koncert 2024

Setkání přátel kostela – září 2023

všechny fotogalerie

Zachraňuje­me kostel

Díky několika desít­kám zapálených dobrovolníků a mno­ha tisícům hodin, které odpra­covali zdarma, se daří ko­stel postu­pně zvele­bovat.
Podí­vejte se, co vše­chno se do dne­šního dne podařilo.

Pořádáme koncerty

Pomozte i Vy

Ačkoliv mnohé zvládneme opravit svépomocí a zdarma, ani my se bez příspěvků od laskavých dárců neobejdeme.