Co se podařilo v roce 2023

V roce 2023 byla obnovena jižní fasáda kostela.

Před obnovou fasády

Po obnově fasády