Kostel sv. Vavřince

K jedné lodi přiléhá pravoúhle zakončené kněžiště bez opěráků, věž s cibulovou bání, v podvěží je situována sakristie a předsíňka. Presbytář, loď i kruchta jsou sklenuty valeně s výsečnicemi na pásech a sakristie má klenbu křížovou.

Mobiliář

Bohužel se nedochovalo nic ze zdejšího mobiliáře (dílo barbarů a zlodějů), ale z předválečného soupisu památek vyčteme, že hlavní oltář byl barokní portálový (1710) a zdobily jej bohaté řezby i obraz budějovického malíře M. Künzla (1872).

Prohlédněte si fotografie oltáře

Oba vedlejší vyřezávané oltáře sv. Linharta a sv. Jana Nepomuckého byly rámové a pocházely také z roku 1710. V předsíni prý stávala gotická křtitelnice. Poválečnému zpustošení neunikl ani hřbitov po obvodu kostela, jenž dosud obepíná pobořená zídka.

Soupis mobiliáře z poválečného období

Zařízení jest v chudém baroku z roku 1710.

Na hlavním oltáři visí mezi dvěma korintskými sloupy obraz sv. Vavřince od českobudějovického akademického malíře Matěje Kunzla z r. 1872. Na boltcových prořezávaných křídlech oltáře stojí sošky sv. Floriána a sv. Šebastiána. Nad římsou visí obrázek sv. Anny mezi dvěma anděly a nad ním soška archanděla Michaela. Dva postranní oltáře jsou stejných tvarů, severní má uprostřed obraz sv. Linharta a nad ním je obraz sv. Ignáce, jižní má uprostřed obraz sv. Jana Nepomuckého a nad ním sv. Františka Xaverského. Rámy obrazů mají boltcová křídla.

Křtitelnice je gotická žulová 90 cm vysoká, mísa tvaru polokoule má 50 cm v průměru a je na osmibokém pilířku výšky 66 cm.

Pokladnička je žulová 83 cm vysoká ve tvaru osmibokého pilířku na čtyřboké noze.

Kazatelna je dřevěná, na podprsníku jsou obrazy 4 evangelistů.

Kostelní zvony

Jeden ze zvonů pro kostel sv. Vavřince byl podle datování na korunce ulit roku 1435 – je tak druhým nejstarším zachovaným zvonem v oblasti.

Současnost

Kostel byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku. Od roku 2013 ho má na deset let ve výpůjčce náš spolek od římskokatolické farnosti v Benešově nad Černou.

Restaurátorský průzkum

V roce 2015 proběhl v kostele restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev a případné malířské výzdoby interiéru. Výsledky průzkumu včetně fotodokumentace si můžete stáhnout v PDF souboru.

stáhnout PDF (cca 40 MB)

Fotogalerie

vstoupit do fotogalerie

Zachraňujeme kostel.

Na záchraně kostela se můžete podílet i Vy.

Ať už účastí na brigádách nebo finančním příspěvkem. Ten použijeme pro spoluúčast, která je nutná pro získání dotací.

jak přispět