Kostel sv. Vavřince

K jedné lodi přiléhá pravoúhle zakončené kněžiště bez opěráků, věž s cibulovou bání, v podvěží je situována sakristie a předsíňka. Presbytář, loď i kruchta jsou sklenuty valeně s výsečnicemi na pásech a sakristie má klenbu křížovou.

Mobiliář

Bohužel se nedochovalo nic ze zdejšího mobiliáře (dílo barbarů a zlodějů), ale z předválečného soupisu památek vyčteme, že hlavní oltář byl barokní portálový (1710) a zdobily jej bohaté řezby i obraz budějovického malíře M. Künzla (1872).

Oba vedlejší vyřezávané oltáře sv. Linharta a sv. Jana Nepomuckého byly rámové a pocházely také z roku 1710. V předsíni prý stávala gotická křtitelnice. Poválečnému zpustošení neunikl ani hřbitov po obvodu kostela, jenž dosud obepíná pobořená zídka.

Kostelní zvony

Jeden ze zvonů pro kostel sv. Vavřince byl podle datování na korunce ulit roku 1435 – je tak druhým nejstarším zachovaným zvonem v oblasti.

Současnost

Kostel byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku. Od roku 2013 ho má na deset let ve výpůjčce náš spolek od římskokatolické farnosti v Benešově nad Černou.

Restaurátorský průzkum

V roce 2015 proběhl v kostele restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev a případné malířské výzdoby interiéru. Výsledky průzkumu včetně fotodokumentace si můžete stáhnout v PDF souboru.

stáhnout PDF (cca 40 MB)

Fotogalerie

vstoupit do fotogalerie

Zachraňujeme kostel.

Na záchraně kostela se můžete podílet i Vy.

At už účastí na brigádách nebo finančním příspěvkem. Ten použijeme pro spoluúčast, která je nutná pro získání dotací.

jak přispět