Co se podařilo v roce 2022

V roce 2022 nebyla na níže uvedené práce poskytnuta žádná státní dotace. Veškeré práce hradil Spolek pro záchranu kostela v Klení.

  • Na hřbitově byla dokončena oprava obou vstupních bran včetně finálního vápenného nátěru, nátěrem byly opatřeny i fasády předsíně.
  • V márnici byla provedena kamenná dlažba, dlažební kostky darovala obec Benešov nad Černou.
  • Byly obnoveny vnější nátěry oken a západních dveří kostela.

Před opravou

Po opravě