Co se podařilo v roce 2020

Obnova márnice

Dne 6. dubna byla započata obnova márnice. Smlouva na provedení opravy márnice je uzavřena s panem Martinem Zachem z Č. Budějovic ve výši 303 164 Kč. Na letošní rok byla pro obnovu márnice vlastníkovi objektu ŘKF Benešov nad Černou přislíbena dotace z titulu MK ORP (Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) ve výši 199 tis. Kč. Spolek k dotaci 199 tis. uhradí 70 tis. Kč, Objekt márnice bude tak obnoven jen do výše 269 tis. Kč. Nejdůležitější ze všeho však je, že i přes nedostatek finančních prostředků pro kompletní obnovu bude objekt márnice konečně zastřešen.

Podlaha kůru

Byla dokončena nová dřevěná podlaha na kůru. Zhotovila ji firma Truhlářství Jaroslav Koleš, Klení 67. Dílo bylo uhrazeno spolkem bez jakékoliv dotační pomoci ve výši 47 000 Kč.

V předchozím roce jsme od vás získali cca 120 tis. Kč. Díky této částce jsme mohli uhradit výše zmíněné akce.

Chceme uvést budovu kostela do stavu, aby sloužil veřejnosti nejen k pastoraci, ale i jako společenský prostor pro pořádání přednášek, koncertů, výstav apod. Za Vaše příspěvky, které nám umožňují pokračovat v rekonstrukci kostela, Vám mnohokráte děkujeme.