2. září 2018

Setkání přátel kostela v Klení 2018

Za poskytnutí videa a fotografií děkujeme panu Ptáčkovi. Rovněž děkujeme paní Mgr. Alici Škodové za nádhernou květinovou výzdobu.

 

další akce