Historie obce Klení

Původ osady Klení není písemně doložen, pravděpodobně je český, řazený do první poloviny 13. století, může být však i starší. Krom dobrého umístění v širokém údolí je možná další z počátečních výhod blízká přítomnost nějaké větve ze soumarských stezek, vedoucích z Čech do Rakous.

14. století

Klení má starobylý původ a připomíná se od roku 1334. Původně ves náležela několika členům nižší šlechty. Patřila k benešovskému dvoru (3 km jižně) a později spolu s ním připadla k panství Velešín (13 km szz.).

15. století

Roku 1429 se tu připomíná Michal ze Klení a na konci 15. století přešla osada k Žumberku (5,5 km sv.) pánů Pouzarů z Michnic.

17. století

V roce 1602 si nárokovali Klení Rožmberkové a roku 1620 připadlo hraběti Buquoyovi. Jeho rodoví následovníci tu setrvali v pozici vrchnosti až do zrušení poddanství, načež získala vesnice samosprávu a připadla k soudnímu okresu Nové Hrady (politický okres Kaplice).

19. století

Poněmčelá obec evidovala v roce 1890 i se samotami Altrichter, Berghiesl, Blossl, Graben, Pleichter a Teichhauseln 448 německy mluvících obyvatel v 78 domech. Za vlády císařovny Marie Terezie byla v obci zřízena triviální škola, kterou v roce 1880 nahradila škola obecná s němčinou coby vyučovacím jazykem.

20. století

Roku 1928 navštěvovalo jednu třídu 44 dětí a ještě v září roku 1945 sem prý nastoupilo vedle jednoho Čecha 86 německých dětí (i z okolí), čekajících na odsun.

Časem zprovozněná česká škola přivítala potomky nových dosídlenců a fungovala až do konce školního roku 1959/60. Následující rok přešlo 10 klenských žáků do Benešova nad Černou, kam je ves přiškolena dodnes. Učebna v Klení sloužila od 60. let jako škola v přírodě pro děti z průmyslových oblastí.

V poválečných letech 1949-59 spadalo Klení ke kaplickému okresu. V roce 1960 se stalo součástí okresu Český Krumlov.

Fotogalerie

Chcete vědět víc?

Podrobný vývoj osady Klení(soubor PDF)