Co máme v plánu v roce 2019

  • Římskokatolické farnosti Benešov nad Černou, vlastníkovi objektu, se nepodařilo pro letošek získat finanční prostředky v potřebné výši pro dokončení opravy severní hřbitovní zdi. Z dotačního titulu MK ORP (Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností) bylo vlastníkovi přislíbeno jen 118 160 Kč z požadovaných 198 000 Kč. S vybraným zhotovitelem stavby je tedy uzavřena smlouva na opravu jen 17 m severní zdi ve výši 155 243 Kč, přičemž finanční spoluúčast našeho spolku bude činit 37 083 Kč. Pro příští rok bude zbývat opravit ještě 15 m ohradní zdi.
  • Začátkem roku Spolek zajistil kladné stanovisko odboru Památkové péče v Kaplici k projektové dokumentaci na obnovu márnice spolu s ohlášením stavby. Pro chybějící finanční prostředky však stavba nebude letos zahájena.
  • V polovině dubna bylo požádáno o stanovisko památkové péče k provedení ochranných omítek ve věži, kde silně degraduje povrch kamenného klínkovaného zdiva. Nabídka na provedení prací od firmy Reindl štukatérství činí 68 475,00 Kč. Na základě žádosti o finanční pomoc nám Obec Benešov pro tuto akci přislíbila 25 tisíc Kč, zbývající prostředky budou uhrazeny spolkem (bez jakékoliv dotace).
  • Dne 24. 5.2019 cca od 18 hodin se uskuteční v klenském kostele “Noc kostelů„, kterou pořádají manželé Dolanských a Malákovi z Benešova. Kostel sv. Vavřince byl do programu zařazen spolu s ostatními kostely na Benešovsku. Do kostela jste ve večerním čase srdečně zváni.
  • K svátku svatého Vavřince 11. 8. od 15 hodin plánujeme “Setkání přátel kostela v Klení„ s hudebním programem.

Vše, co se dosud na objektu zrealizovalo, se podařilo především díky Vašim finančním příspěvkům, za které Vám mnohokráte děkujeme.