2. září

Setkání přátel kostela v Klení

Za poskytnutí videa a fotografií děkujeme panu Ptáčkovi. Rovněž děkujeme paní Mgr. Alici Škodové za nádhernou květinovou výzdobu.

 

další akce