3. prosince

Adventní mše

V neděli 28. listopadu 2020 se v kostele Sv. Vavřince v Klení od 15.00 uskuteční adventní mše s hudebním doprovodem.
K dispozici bude malé občerstvení pro zahřátí.