13. ledna

Rozloučení s Marcinem Żelaznym

Dne 10. ledna jsme se rozloučili s páterem Marcinem Żelaznym.

Dne 10. ledna jsme se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech rozloučili s panem Páterem Mgr. Marcinem Dawidem Żelaznym, administrátorem římskokatolické farnosti Benešov nad Černou, pod kterou spadá kostel sv. Vavřince v Klení. Zemřel náhle v pouhých 41 letech. Po 10 letech, kdy byl naším duchovním pastýřem, se nám neodmyslitelně vepsal do srdcí svou laskavostí a vstřícností, s kterou k nám přistupoval.

Děkujeme Vám, Martine, in memoriam za Váš přátelský přístup k členům našeho spolku a za Vaši obětavou spolupráci k záchraně kostela sv. Vavřince. Plánovanou mši svatou na svátek sv. Vavřince už bohužel bez Vás v klenském kostelíku neuskutečníme. Byl jste nám vzácným přítelem a pastýřem.

Přejeme Vám lehké spočinutí a světlo věčné ať Vám svítí; odpočívejte ve svatém pokoji.

Navždy zůstanete v našich vzpomínkách.

Členové Spolku pro záchranu budovy kostela Sv. Vavřince v Klení

 

další novinky