8. dubna 2018

Plánované práce pro rok 2018

Rádi bychom Vás seznámili s plánovanými pracemi pro letošní rok.

Vážení sponzoři a přátelé,

rádi bychom Vás seznámili s plánovanými pracemi pro letošní rok.

1) V tomto roce budou dokončeny nové dřevěné konstrukce ve věži – podlahy, schody, okna a okenice ve zvonici. Práce provádí firma Jaroslav Koleš – truhlářství Klení.

2) Čeká nás osazení venkovního kříže zpět na své místo. Povrch kříže je třeba v předstihu očistit a zakonzervovat.

3) Letos se Římskokatolické farnosti Benešov nad Černou, jakožto vlastníkovi objektu, nepodařilo získat dotaci ve výši potřebné pro opravu severní hřbitovní zdi v celé délce, která činí 48 m. Z dotačního titulu bylo vlastníkovi přiděleno celkem 180 000 Kč (v loňském roce 800 000 Kč). S vybraným zhotovitelem stavby je uzavřena smlouva ve výši 262 000 Kč na opravu jen části severní zdi a to od západní brány k márnici (19,90 m), přičemž finanční spoluúčast našeho spolku bude činit 45 000 Kč. Chybět nám bude 37 000 Kč (ekvivalent cca tří metrů běžné délky zdi).

Pokud máte možnost přispět nám jakoukoliv částkou, prosíme, učiňte tak na účet 2000358220/2010 nebo hotově do kasičky v okénku kostela.

Vše, co se dosud na objektu zrealizovalo, se podařilo především díky Vašim finančním příspěvkům, bez kterých bychom nemohli uhradit povinnou spoluúčast k dotačním titulům.

Za Vaše příspěvky Vám mnohokráte děkujeme.

 

další novinky