31. srpna 2017

Smuteční oznámení

Dne 19. 8. 2017 nás navždy opustila v nedožitých 80 letech paní RNDr. Jaroslava Komárková, která byla dlouholetou členkou výboru Spolku pro záchranu budovy kostela v Klení.

Jejím odkazem je záchrana tohoto chrámu, který je přirozenou dominantou obce Klení. Bez její iniciativy a neutuchajícího boje za dobrou věc bychom na tuto sakrální stavbu, přesahující svým významem zdejší region, mohli pouze vzpomínat.

Stála u založení prvního Spolku za záchranu kostela sv. Vavřince v Klení roku 1992, který položil pomyslnou startovní čáru na dlouhé pouti za znovuobnovení nám tak blízkého místa. Její nepolevující zapojení vždy strhávalo členy spolku i v těch nejbezvýchodnějších situacích. Ukazovalo nám naději v četných jednáních se státními úřady i Římskokatolickou církví.

Snad jen díky její iniciativě vznikla první sbírka, na níž jsme se mohli my všichni finančně podílet a přispívat tak na opravu již sakrálně opuštěného objektu. Tento postupně jako fénix po drobných krocích mohl vstávat z pomyslného popela.

Děkujeme Vám paní doktorko im memoriam za to, že stavba, před kterou stojíme, mohla mít roku 1994 opravenou střechu a o tři roky později došlo i k výstavbě nové báně věže. Děkujeme Vám, že jste se nenechala zlomit změnou legislativy našeho státu, která vedla k zániku prvního spolku. Roku 2012 jste i přesto stála u zrodu spolku nového a v letošním roce jste nás podpořila při členské transformaci. Je nám líto, že jsme Vám nijak nemohli pomoci při boji s chorobou, která se Vám stala osudnou.

Zůstanete navždy v našich vzpomínkách.

 

další novinky