7. července 2016

Jak pokračujeme?

Jak pokračují stavební práce v letošním roce na kostele sv. Vavřince v Klení?

Vážení sponzoři a přátelé,

jistě Vás zajímá, jak pokračují stavební práce v letošním roce na kostele sv. Vavřince v Klení. V krátkosti Vám předkládáme ty nejzákladnější informace.

Pro tento rok se podařilo vlastníkem objektu zajistit z dotačního programu ministerstva kultury pro obnovu památek v Kaplickém kraji finanční prostředky, jejichž výše by měla pokrýt provedení zbývajících oprav omítek v interiéru kostela. To znamená, že zednické práce uvnitř kostela by byly v letošním roce ukončeny. Práce bude provádět firma FESTON Jurčík s.r.o. a zahájila je 1. 7. 2016.

Na základě projektové dokumentace konzultované a odsouhlasené památkovým ústavem v Č.B. pro „Zhotovení výplní otvorů v objektu“ (oken a dveří) nám byl přidělen firmou ČEZ a.s. větší sponzorský dar, jehož výše sice nepokryje výrobu prvků ze 100 %, ale doufáme, že se nám ještě podaří zbývající prostředky do konce tohoto roku zajistit. Výroba oken byla 4.7. zahájena. Na vánoční koncert, který plánujeme letos uspořádat, by měl být kostel opatřen omítkami a vymalován, vybaven okny, dveřmi a měl by být nasvícen novými svítidly. Stavební etapa obnovy vnitřní části kostela by byla tedy dokončena.

Na příští rok plánujeme zajistit prostředky pro okenní výplně stěn věže a provedení 3 nových podlah ve věži, z nichž se dochovaly jen trámy v havarijním stavu. Tím by byla zpřístupněna i zvonová stolice a zvony pro potřebnou údržbu. Pokud se nám to podaří, mohly by se nad Klením konečně po mnoha letech starodávné zvony zase rozeznít. V plánu máme i rekonstrukci jižní přilehlé předsíně kostelíka, která je nyní bez zastřešení a tvořena jen dvěma rozpadajícími se kamennými zdmi. Pak nás čekají ještě vnější omítky kostela i věže.

Rozsah prací však odvisí od finančních prostředků, které se nám podaří sehnat. Doufáme, že nás v našem úsilí opět podpoříte a že obnovu naší malé, ale krásné historické památky zdárně dokončíme.

 

další novinky

Potřebujeme pomoc!

Jak mohu pomoci?