21. ledna 2013

Výzva spoluobčanům z Klení – oprava zádlažby kostela

Vážení spoluobčané,

Obracíme se k Vám s následující prosbou.

Pro letošní rok jsme si mimo jiné práce naplánovali také obnovu kamenného zadláždění podlahy kostela sv. Vavřince v Klení. Jistě je Vám známo, že dlažba byla minimálně z 1/6 plochy zcizena a pro nás je nyní velmi obtížné ji čímkoliv jiným nahradit. Možná, že ně kteří z Vás mají nějaké kamenné dlaždice, které by šly na podlahu použít a které můžete postrádat. Byli bychom rádi, kdybychom všichni v obci spojili síly a alespoň částečně eliminovali škody způsobené vandalismem v minulých letech. Dlaždice by měly být časem opotřebované, aby příliš nenarušovaly vzhled stávající podlahy.

V případě, že se budete chtít s námi podílet na obnově podlahy a přispět nějakým materiálem v jakékoliv výměře, kontaktujte nás.

Předem děkujeme za Vaši snahu a pomoc dobré věci.

 

další novinky

Potřebujeme pomoc!

Jak mohu pomoci?